Reglement

WTC Maldegem - Clubreglement

 

Art. 1  a. Clubkledij.

           De clubkledij bestaande uit een wintervest, trui met korte mouw, trui met lange mouw en koersbroek , deze worden  door de club ter beschikking gesteld, er dient bij ontvangst van de kledij een bijdrage van 28 € betaalt te worden. Deze kledij blijft eigendom van WTC Maldegem vzw. Wie dus de club verlaat om één of andere reden, dient deze uitrusting, gewassen, terug te bezorgen.( bijdrage van 28€ is niet recupereerbaar).

       1  b.                                                  AANDACHT !!!!!!       

           Een clublid met leeftijd tussen 14 en 70 jaar welke gedurende het  kalenderjaar (1 jan.-31 dec.), deelneemt aan minimum 20 fietstochten ,ongeacht het aantal km. zowel Cyclo als VTT ( vermeld in de clubkalender en/of onder Cycling Vlaanderen) dient het daaropvolgende jaar enkel de vergunning WBV en het clublidgeld te betalen .

           -  Kids (- 14 jaar) en clubleden +70jaar dienen te voldoen aan 14 fietstochten, ongeacht het aantal km. , zowel Cyclo als VTT (vermeld in de clubkalender en/of onder Cycling Vlaanderen) per kalenderjaar ( 1 jan.-31 dec.).

           - De daarop volgende kalenderjaren geld dezelfde regeling betreffende het aantal te fietsen deelnames,

               Indien niet voldaan wordt aan het minimum aantal deelnames moet bij de hernieuwing van de Cycling Vlaanderen –  vergunning + lidmaatschap WTC Maldegem vzw. een extra bedrag betaald worden van 28€ als bijdrage   aan de clubkas voor latere aanschaf van eventuele fietskledij, dit bedrag is niet recupereerbaar.

 

Art. 2 De Reglementen en Statuten van Cycling Vlaanderen,zijn van toepassing. Alsook de geldende regels voor de vzw van WTC Maldegem.

Art. 3  Voor het clubkampioenschap zijn er terug drie klassementen met punten , behaald volgens de afgelegde kilometers, en twee via deelnames zonder kilometers

            Klassement 1 - Algemeen kampioenschap

            Klassement 2 - Clubkampioenschap

            Klassement 3 – Zondagkampioenschap

           

           Nevenklassementen:

           

           Winterkampioen vtt en/of cyclo

            Woensdagkampioen

Art. 4  Er kan slechts één trofee behaald worden per seizoen in deze klassementen 1,2 en 3, dit volgens het aantal behaalde punten. Voor het winter- en woensdagklassement ontvangt u een waardebon geschonken door onze voorzitter en sponsor Paul DC

Art. 5  Ieder wielertoerist is vrij zijn ritten te bepalen en er mag per dag aan meerdere fietstochten deelgenomen worden.Eenzelfde fietstocht 2 of meerdere malen gereden telt slechts 1 maal voor de klassementen, 2 of meerdere verschillende fietstochten (Cycling Vlaanderen)op dezelfde dag gereden tellen ieder voor de klassementen!!

Art. 6  Het zomerlaureaatschap begint op zaterdag 18 februari 2018 met de slothappening te Aalter en eindigt op zondag 30 september met kampioenen rit. Enkel de ritten gereden op zaterdag, zondag en feestdagen komen in aanmerking voor voornoemde klassementen 1, 2 en 3. Met uitzondering van de woensdagavondritten en midweektochten ( woensdagavondrit krijgt 5 punten in klassement 1 , alsook kan er 1 midweektocht toegekend worden per week met 5 punten in klassement 1 ).        

            De ritten gereden op de vrijdag van het fietsweekend en onze midweektocht tellen ook mee voor klassement 1 en 2.

Art. 7  Het clublid, van wie vastgesteld wordt dat hij met opzet bedrog pleegt of een ander opzettelijk hindert teneinde het klassement te vervalsen, wordt onmiddellijk uit het klassement geschrapt.

Art. 8  Eigen clubinrichtingen hebben voorrang op alle andere tochten. U ontvangt geen punten als u toch een ander rally wenst te fietsen op de dag van een eigen inrichting.

Art. 9  Individuele deelname aan tochten niet op de clubkalender vermeld, tellen voor Klassement 1 als een wegwijzer, met vermelding van uw naam en voornaam en afgestempeld door de inrichtende club, afgeleverd wordt. Enkel de organisaties waarvan Cycling Vlaanderen zijn medewerking verleent of organisaties van de UCI komen in aanmerking. Organisaties van nevenbonden zoals VBR of VWB niet

            Deze wegwijzer moet binnen een week afgegeven of opgestuurd worden naar de secretaris, dit om geen vervalsing van de klassementen te bekomen.

            Fietst u op zondag een ander tocht dan die van de clubkalender of u neemt een ander startuur, dan ontvangt u voor het zondag klassement geen punten.

Art. 10Bij het verschijnen van een tussentijdse rangschikking kunnen eventuele klachten binnen de week na verschijning, aan het bestuur kenbaar gemaakt worden, dit met de nodige bewijsstukken.

Art. 11   Ieder laureaat moet persoonlijk zijn trofee komen afhalen op de kampioenenviering, tenzij de laureaat op die dag belet is wegens ernstige redenen en hij daarvoor de nodige bewijsstukken kan voorleggen.

Art. 12   De leden die door hun gedrag of daden opzettelijk schade berokkenen aan het welzijn van de club of zijn leden, kunnen onmiddellijk uitgesloten worden.

Art. 13   Het bestuur kan aan dit clubreglement eenzijdig wijzigingen aanbrengen of bepaalde afwijkingen toestaan.

Art. 14   Het dragen van de nieuwste clubkledij is verplicht op alle ritten vermeld op de clubkalender, alsook op alle Cycling Vlaanderen-ritten die individueel verreden worden.

            Op winterritten mag uitzonderlijk ook de oude kledij nog gedragen worden

Nadere toelichting betreffende de klassementen:

 

KLASSEMENT 1 – ALGEMEEN KAMPIOEN

 

Alle ritten gereden op een zaterdag, zondag en feestdag of ritten met een ander startuur dan vermeld in het clubblad. Dit zijn:

a. Alle ritten, weg en vtt, opgenomen in de jaarkalender van de Cycling Vlaanderen- en clubkalender, alsook de woensdag avondrit en/of 1 midweektocht per week.

b. Permanente proeven, tellen slechts eenmaal per seizoen. Indien deze individueel gereden worden en waarvan de nodige bewijsstukken kunnen voorgelegd worden.

c. Permanente proeven gereden in clubverband, en een lid rijdt zodoende een tweede maal dezelfde route, tellen ook die voor de klassementen van de club.

d. Alle diagonalen, driehoeken, grote en kleine ronden.

e. Buitenlandse proeven van aangesloten clubs A.I.T. of U.C.I.

f. In geval van gelijkheid van punten aan het einde van het seizoen, zal voorrang gegeven worden aan het lid met het meeste aanwezigheden op rally’s uit de clubkalender.

g. Sinds 2004 telt ook onze eigen midweekfietstocht mee.

 

h.Extra punten kunnen toegekend worden mits men volgende laureaatschappen behaald:

 

-      Provenciaal laureaat :                                     + 20 punten

-      Zomerlaureaat VTT :                                       + 20 punten

-      Laureaat Permanenten :                                 + 20 punten

-      Kidslaureaat :                                                 + 20 punten

-      Ster van het Meetjesland:                              brons + 10 p./zilver + 20 p./goud + 25 p.

                                                                                  Platina + 30 punten.

 

KLASSEMENT 2 - CLUBKAMPIOEN

a. Alle ritten of uitstappen die opgenomen zijn in de clubkalender.

b. Alle ritten gereden op weekdagen door een georganiseerde clubuitstap; bv. een fietsweekend vanaf de donderdag of vrijdag en onze midweekfietstocht.

c. In geval van gelijkheid van punten aan het einde van het seizoen, zal voorrang gegeven worden aan het lid met de meeste ritten.

 

KLASSEMENT 3 - ZONDAGKAMPIOEN

A .Alle ritten of uitstappen gereden op een zondagmorgen en opgenomen in de clubkalender, geen andere fietstochten Cycling Vlaanderen die u zelf op eigen initiatief uitkiest of op een ander startuur rijdt dan vermeld in het clubblad.

          Zijn er meerdere zondagritten op de clubkalender dan kan u maximum het aantal punten ontvangen van de clubstart aan het lokaal; wanneer er op deze zondag GEEN leden hebben gefietst op de clubstart aan het lokaal dan ontvangt u eveneens uw punten.

b. Geen feestdagen in de week.

c. In geval van gelijkheid van punten aan het einde van het seizoen, zal voorrang gegeven worden aan het lid met het meeste aantal punten in klassement 2.

d. Vanaf de eerste zondag van april wordt er in twee groepen gefietst, er wordt gestart om 09.00 uur.Beide groepen krijgen hun 5 punten toegekend.

          Rally’s op zondag vermeld in de clubkalender gereden op verplaatsing van Cycling Vlaanderen krijgen ook de    5 punten in klassement 3 , extra punten volgens km-tabel worden toegekend in klassement    1 en 2.

 

 

AANDACHT !!!! Indien het clublid zijn of /haar medewerking verleend bij een eigen cluborganisatie,of een organisatie waaraan WTC Maldegem zijn medewerking verleend krijgt hij of zij de punten toegekend gelijk aan de grootste rit van de organisatie deze dag .De punten worden toegekend in klassement 1 en 2 ( eventueel ook in 3 indien de organisatie op een zondag valt ).

 

 

Nevenklassement 1

WINTERKAMPIOEN 

Tijdens het winterseizoen wordt er een winterklassement opgemaakt betreffende de weekendritten.

Zowel cyclo-tochten als vtt-ritten worden opgenomen in dit klassement. Ook de ritten die extra toegevoegd zijn door het bestuur en de voorbereidingsritten op de weg in februari, tellen mee.

De eerste rit is de vtt op de Oost-Vlaamse fiets & MTB Happening op zaterdag, de laatste rit is de slothappening op zaterdag.

Er worden geen kilometers toegekend. Per deelname wordt er een punt toegekend voor dit klassement.

Bij gelijkheid aan deelnames wordt gekeken welk lid het meeste  aantal deelnames heeft bij Cycling Vlaanderen. Dit is doorslaggevend voor het toekennen van de kampioenstitel.

Aan dit klassement is een waardebon verbonden, geschonken door onze sponsor en voorzitter Paul DC.

 

Nevenklassement 2

WOENSDAGKAMPIOEN

Alle in groep gereden ritten op woensdagavond met start aan ons lokaal om 19.00 uur, behoudens anders vermeld in de clubkalender.

Dit begint de eerste woensdag van april en eindigt de woensdag voor de slothappening.

Er worden geen kilometers toegekend. Per deelname worden er 5 punten toegekend voor dit klassement, eveneens worden er 5 punten toegekend in klassement 1.

In geval van gelijkheid van punten aan het einde van het seizoen, zal voorrang gegeven worden aan het lid met het meeste aantal punten in klassement 2.

Aan dit klassement is een waardebon verbonden, geschonken door onze sponsor en voorzitter Paul DC.

 

 

            PUNTENVERDELING :  CYCLO.         

Afstand

Punten

5 tot en met 99km 5 punten
100 tot en met 149km 10 punten
150 tot en met 199km 15 punten
200 tot en met 249km 20 punten
250 tot en met 299km 25 punten

  PUNTENVERDELING :  VTT

Afstand

Punten

5 tot en met 44km 5 punten
45 tot en met 64km 10 punten
65 tot en met 99km 15 punten
100 tot en met 150km 20 punten